آموزش رایگان php
جلسه دوازدهم

حلقه ی while در PHP 5

حلقه ی while در PHP 5 : حلقه های while در PHP یک بلوک از کد را به طور تکراری اجرا می کنند تا وقتی که شرط خاصی true باشد. حلقه ها در PHP : خیلی وقت ها پیش می آید که می خواهیم قسمتی از کدمان به دفعات مشخصی تکرار شود. به جای اینکه […]

حلقه ی while در PHP 5 :

حلقه های while در PHP یک بلوک از کد را به طور تکراری اجرا می کنند تا وقتی که شرط خاصی true باشد.

حلقه ها در PHP :

خیلی وقت ها پیش می آید که می خواهیم قسمتی از کدمان به دفعات مشخصی تکرار شود. به جای اینکه آن قسمت از کد را چندین بار بنویسیم (که اغلب اوقات ناممکن است) می توانیم از حلقه ها کمک بگیریم.

در PHP می توانیم از حلقه های زیر استفاده کنیم:

حلقه ی while در PHP :

حلقه های while در PHP یک بلوک از کد را به طور تکراری اجرا می کنند تا وقتی که شرط خاصی true باشد.

در مثال زیر ایتدا مقدار متغیر $x را برابر ۱ قرار می دهیم. تا زمانی که مقدار متغیر $x کوچکتر از ۵ است کئ موجود درون بلوک while اجرا می شود. توجه داشته باشید که در هر بار از اجرا حلقه مقدار متغیر $x را یک واحد افزایش می دهیم.

حلقه ی do … while در PHP :

حلقه ی do … while ابتدا تکه کد مورد نظر را بدون توجه به شرط اجرا می کند و پس از آن تکه کد مورد نظر تا زمانی که شرط حلقه true باشد ، اجرا می شود.

در مثال زیر ابتدا مقدار متغیر $x را برابر با ۱ قرار می دهیم. حلقه ی do … while کد مورد نظر را بدون توجه به شرط یک بار اجرا می کند. پس از اولین اجرا شرط حلقه بررسی می شود و در صورتی که مقدار متغیر $x کوچکتر از ۵ باشد کد مورد نظر دوباره اجرا می شود و این عملیات تا زمانی که شرط حلقه true باشد ، تکرار می شود.

توجه داشته باشید که شرط حلقه بعد از اولین اجرای کد بررسی می شود و این به این معناست که کد موجود درون حلقه ی do … while ، حداقل یکبار اجرا می شود حتی اگر شرط حلقه false باشد:

 

کلیه حقوق مدرسه مجازی وب متعلق به گروه طراحی وب نگار میباشد.کپی برداری تنها با ذکر منبع مجاز میباشد.