آموزش رایگان php
جلسه شانزدهم

مرتب کردن آرایه ها در PHP 5

مرتب کردن آرایه ها در PHP 5 : در PHP می توان آرایه ها را بر اساس حروف الفبا یا ترتیب عددی به صورت صعودی یا نزولی مرتب کرد. توابع مرتب کردن آرایه ها در PHP : در این قسمت از آموزش قصد داریم تا تعدادی از مهم ترین توابع PHP که برای مرتب کردن […]

مرتب کردن آرایه ها در PHP 5 :

در PHP می توان آرایه ها را بر اساس حروف الفبا یا ترتیب عددی به صورت صعودی یا نزولی مرتب کرد.

توابع مرتب کردن آرایه ها در PHP :

در این قسمت از آموزش قصد داریم تا تعدادی از مهم ترین توابع PHP که برای مرتب کردن اعضای یک آرایه استفاده می شود را معرفی کنیم:

مرتب کردن آرایه ها به صورت صعودی با استفاده از تابع sort() :

مثال زیر اعضای آرایه ی $cars را به صورت صعودی و بر اساس حروف الفبا مرتب می کند:

مثال زیر اعضای آرایه ی $numbers را به صورت صعودی و بر اساس ترتیب عددی مرتب می کند:

مرتب کردن آرایه ها به صورت نزولی با استفاده از تابع rsort() :

مثال زیر اعضای آرایه ی $cars را به صورت نزولی و بر اساس حروف الفبا مرتب می کند:

مثال زیر اعضای آرایه ی $numbers را به صورت نزولی و بر اساس ترتیب عددی مرتب می کند:

مرتب کردن آرایه ها (به صورت صعودی) بر اساس مقدار آن ها با استفاده از تابع asort() :

مثال زیر اعضای آرایه ی $age را بر اساس مقدار آن (نه کلید) به صورت صعودی مرتب می کند:

مرتب کردن آرایه ها (به صورت صعودی) بر اساس کلید آن ها با استفاده از تابع ksort() :

مثال زیر اعضای آرایه ی $age را بر اساس کلید آن به صورت صعودی مرتب می کند:

مرتب کردن آرایه ها (به صورت نزولی) بر اساس مقدار آن ها با استفاده از تابع arsort() :

مثال زیر اعضای آرایه ی $age را بر اساس مقدار آن (نه کلید) به صورت نزولی مرتب می کند:

مرتب کردن آرایه ها (به صورت نزولی) بر اساس کلید آن ها با استفاده از تابع krsort() :

مثال زیر اعضای آرایه ی $age را بر اساس کلید آن به صورت نزولی مرتب می کند:

 

کلیه حقوق مدرسه مجازی وب متعلق به گروه طراحی وب نگار میباشد.کپی برداری تنها با ذکر منبع مجاز میباشد.